Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter Vanligaste invasiva växter och djur i Sverige

Vanligaste invasiva växter och djur i Sverige

Var finns kanadensiskt gullris?  

  • Prydnadsväxt som finns i många trädgårdar 
  • I naturen…


– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post