Villkor

Informationen på Rensa.nu är utgör inte rådgivning i juridisk mening utan är endast en samling erfarenheter från parkslidebekämpning, som fastighetsägare kan läsa för att själva göra sig en uppfattning. Rensa.se är inte en part i de affärsöverenskommelser som görs mellan kunder och leverantörer. Rensa.se utgör därför inte en juridisk part mellan kunder och leverantörer. Rensa.se har därför inte något ansvar vid eventuella tvister som skulle kunna uppkomma mellan kunder och leverantörer, t.ex. gällande skador, brister, fel och betalning.

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna