Gul skunkkalla

Gul skunkkallaGul skunkkalla, Lysichiton americanus, är en invasiv växtart som kommer från Nordamerika. Den är snabbväxande och kan täcka stora områden, vilket kan skada den inhemska flora och fauna. Växten sprider sig med kraftigt växande rhizom, fröbildning och genom rotdelar som kapats och hamnat på nya platser. Växten kan bilda täta bestånd som kan täcka hela vattendrag och sprider sig gärna nedströms från första etableringsplatsen.

Gul skunkkalla har kraftiga ljusgröna blad som är ca en meter långa och 30 cm breda. Vid blomning i maj ses ett två till tre decimeter långt gult blad som omger en gulgrön blomkolv.

Gul skunkkalla växer främst i fuktiga miljöer såsom vattendrag, sjöar och våtmarker, men kan också växa i skogsmark och låglänt terräng.

För att bekämpa Gul skunkkalla rekommenderar Naturvårdsverket att man gräver bort rotdelarna under många år. Kemisk bekämpning avråds i våtmarker. Arbetet är tidskrävande. Det är viktigt att logistiken planeras för att inte sprida vidare växten med jord- och rotmassorna. Glöm inte att rapportera fynd av gul skunkkalla till lämplig myndighet för att minska spridningen av växten.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

Referens:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/

https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/taxa?swe=1

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna