Japansk humle

Japansk humle (Humulus japonicus) är en invasiv växt som ursprungligen kommer från östra Asien. I Europa är den mest etablerad i Frankrike, Italien och Ungern men finns i de flesta länder. I Sverige finns rapporter om fynd i Västerbotten, Skåne, Uppland och Norrbotten. Växten är mycket svår att bekämpa och kan skapa stora problem för biologisk mångfald och vattenkvalitet då den växer snabbt för varje säsong.

Japansk humle har kraftiga, vinande klängstjälkar som växer upp till 10 meter långa. Bladen är ovala och är upp till 30 cm långa och 20 cm breda. Blomningen sker under augusti-september med guldgula hängande blomklasar. Växten reproducerar sig både genom frö och genom rötter som skjuter upp nya skott.

Japansk humle trivs i fuktiga miljöer med god tillgång på ljus och växer ofta i fuktiga diken, vattendrag och våtmarker. Den kan också växa på land, men det kräver fuktig jord och bra dränering. Växten sprids genom frö, som bärs av vinden och vatten, och genom rotskott, som kan sprida sig långt från den ursprungliga växten.

Bekämpning av japansk humle är svårt och kräver en kombination av olika metoder. En viktig del av bekämpningen är att förhindra spridningen av växten genom att hindra fröbildning och kontrollera rotskott. Skärning av växterna innan blomningen och tömning av vatten där växten växer kan också vara effektiva metoder. Pesticider och herbicider ska inte användas på Japansk humle och särskilt inte i vattenmiljöer då det kan skada vattenlevande organismer.

Det är viktigt att känna igen japansk humle och att rapportera fynd till myndigheter så att de kan agera snabbt för att förhindra spridningen av växten. Naturvårdsverket rekommenderar också att man inte använder japansk humle som prydnadsväxt eller anlägger den i trädgårdar eller parker.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

 

Referenser:

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna