Gudaträd

Ailanthus altissima

Gudaträd (Ailanthus altissima) är en invasiv växt som ursprungligen kommer från Kina, men som har spridit sig till många länder i världen, inklusive Sverige.

Gudaträdet är en snabbväxande trädart, vanligen 6-10 meter högt men kan bli ända upp till 30 meter högt. Har beskrivits som trädens motsvarighet till den extremt invasiva växten parkslide. Gudaträd har långa, ljusgröna blad och små, guldgula blommor. Gudaträdet är lätt att känna igen på sina sammansatta blad med upp till 20 par småblad, vardera ca 10 cm långa. Växten tål torka och växer bra i förorenade miljöer, vilket har bidragit till dess spridning.

Gudaträdet sprider sig främst genom sina frön, som kan spridas av djur, människor eller vinden, men den kan också sprida sig genom sin snbbväxande rotutbredning. Gudaträdet kan växa i många olika typer av miljöer, men trivs bäst i soligt läge med lätt jord. Gudaträd kan orsaka problem för den biologiska mångfalden, eftersom den kan ta över och ersätta andra växter. Den kan också orsaka skador på byggnader och infrastruktur genom sina rötter. Gudaträdet är en invasiv växt som kan vara svår att bekämpa eftersom den växer snabbt och tål torka och föroreningar. Gudaträdet har rapporterats på över 100 platser i Sverige, främst i de södar delarna av landet. Första fyndet i Sverige anmäldes vid Simrishamns reningsverk 1995.

Det finns flera olika metoder för att bekämpa gudaträd. En metod är att använda sig av fysiskt gallring, vilket innebär att man drar upp växten för hand eller använder sig av verktyg som hjälper till att gräva upp rötterna. Efter gallring kan man täcka området med en tjock lager av vass eller annan växt som hindrar fröbildning.

En annan metod är att använda sig av kemiska bekämpningsmedel såsom herbicider. Det finns flera olika herbicider på marknaden, men det är viktigt att man väljer ett som är effektivt mot gudaträd och som inte skadar omgivande växter och djur. Det är också viktigt att följa instruktionerna på förpackningen noga för att undvika skador. Herbicider bör endast användas i sista hand och måste vara godkänt av relevanta myndigheter och endast användas av yrkespersonal.

En tredje metod är att använda sig av en kombination av mekanisk gallring och kemisk bekälmpning. Det är också viktigt att man rapporterar fynd av gudaträd till länsstyrelsen eller den lokala kommunen, så att man kan följa upp och bekämpa växten på ett tidigt stadium.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp. Tjänsten är gratis att använda.

Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

 

Referenser:

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/ailanthus-altissima-222201

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/eu-listade-etablerade-arter/gudatrad/

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna