Jättebalsamin

Jättebalsamin är en invasiv växt med ursprung från Himalaya och har spridits till många länder i Europa, inklusive Sverige. Jättebalsamin växer upp till 1-2 meter hög och har röda, rosa eller vita blommor med guldgula ståndare. Bladen är mörka och ovala och växten har långa, klena stjälkar.

Jättebalsamin växer främst i våtmarker, stränder, åkrar och skogsbryn, men den kan även växa i andra typer av miljöer. Växten sprids genom frön som kan spridas av djur, vatten och människor. Fröerna kan överleva i 18 månader i marken och bröjar gro tidigt på säsongen. Jättebalsamin kan också sprida sig genom rotknölar och rhizomer men framförallt genom en stor fröproduktion. Ett av de största problemen med jättebalsamin är att den kan utkonkurrera andra växter och orsaka försämring av den biologiska mångfalden. Den producerar stora mångder nektar och det finns en oro att den kan utkonkurrera inhemska växtarters tillgång på pollinatörer.

Det finns flera metoder för att bekämpa jättebalsamin. En metod är att dra upp växten för hand, men det är viktigt att man får med hela rhizomet så att den inte kan växa tillbaka samt att det görs innan växten hinner prpoducera nya frön. Man kan även använda specialverktyg som hjälper till att gräva upp rhizomet. Det är också viktigt att täcka området med täckmaterial efter att man har dragit upp jättebalsamin, eftersom detta hindrar fröbildning och tillväxt. Meknisk bekämpning så som rotdragning eller slåtter bör göras flera säsonger för att garantera att fröbankerna i jorden töms ut.

En annan metod är att använda herbicider men den bedöms av Naturvårdsverket som mindre lämplig. Det finns flera olika herbicider på marknaden, men det är viktigt att man väljer ett som är effektivt mot jättebalsamin och som inte skadar omgivande växter. Herbicider ska alltid användas  sista hand och måste vara godkända. Man kan även använda sig av konkurrenskraftiga växter, såsom gräs, för att hindra jättebalsamin från att växa.

Det finns ingen garanti för att man kan bli helt av med jättebalsamin, men med långtidsplanering och användning av olika metoder kan man kontrollera växten och förhindra att den sprids vidare. Det är viktigt att man är uthållig och fortsätter att bekämpa jättebalsamin under flera år, eftersom fröerna kan överleva länge och växten kan återkomma om man inte är tillräckligt grundlig. Genom att ta bort jättebalsamin och förhindra att den sprids kan man bidra till att bevara den biologiska mångfalden och undvika problem för djur och människor.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

 

Referenser:

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/Impatiens%20glandulifera-221100?lang=sv

https://www.cabi.org/isc/datasheet/28766 http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/oj

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/eu-listade-etablerade-arter/jattebalsamin/

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/bekampning-och-hantering-av-jattebalsamin/

https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ttebalsamin

https://en.wikipedia.org/wiki/Impatiens_glandulifera

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna