Kirskål

Kirskål (Aegopodium podagraria) är en invasiv växt som ursprungligen härstammar från Europa och Asien. Den har ett tätt växtsätt och kan nå en höjd på upp till 40 cm med breda, gröna blad och vita blommor som bildar en tät klas på toppen av stjälken. Växten trivs i halvskuggiga eller skuggiga områden med fuktiga eller våta jordar, och den kan växa i ett brett spektrum av jordarter.

Kirskål introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt under 1800-talet och har sedan dess spridit sig till många områden i landet. Kirskål sprids genom spridning av frön med vind och och jordmassor men även genom sitt expansiva rotsystem.

Kirskål är en allvarlig trädgårdsproblem i Sverige eftersom den kan konkurrera ut andra växter och försämra biologisk mångfald. Dessutom kan den göra det svårt för fåglar och insekter att hitta mat och näring eftersom den ofta dominerar i områden där den växer.

Bekämpning av kirskål är besvärligt men effektivt om man är uthållig. Mekanisk bekämpning med klippning och/eller grävning rekommenderas av de flesta. Se till att klippa skott så tidigt som möjligt och upprepa så snart nya skott syns. Ifall placeringen möjliggör det kan det vara en god idé att täcka beståndet med markduk över en säsong. Kombinering av flera olika metoder ökar oftast effektiviteten. Kemisk bekämpning rekommenderas generellt inte då mekanisk bekämpning är relativt effektivt.

En annan kompletterande metod är att använda konkurrerande växter, som exempelvis t.ex. jordgubbsväxter eller trädgårdsvioler, för att täcka marken och förhindra kirskålens tillväxt. Vid plantering av konkurrerande växter i samband med grävinig är det förstås viktigt att den nya växten är inhemsk så att inte ett nytt bekämpningsjobb väntar längre fram. Identifieriering och rapporterering av eventuella fynd av växten till lokala myndigheter är oerhört viktigt för att över tid bli av med kirskål i större områden.

Sammantaget är kirskål en invasiv växt som kan orsaka stora problem i ekosystemet i Sverige. Det finns flera metoder för att bekämpa den, men det är viktigt att använda en kombination av metoder och att samarbeta med andra för att förhindra dess spridning och bekämpa den på ett effektivt sätt.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

 

Referenser:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirsk%C3%A5l

https://www.land.se/tradgard/allt-om-kirskal/

https://artfakta.se/naturvard/taxon/aegopodium-podagraria-222185

https://pub.epsilon.slu.se/27573/1/blennow-k-et-al-20220419.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Aegopodium_podagraria

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna