Kabomba

Kabomba (Cabomba caroliniana) är en invasiv växt som ursprungligen kommer från Syd- och Mellanamerika, men som nu finns på många platser runt om i världen, inklusive i Sverige. Växten är känd för att kunna växa snabbt och ta över stora områden i vattendrag, sjöar och dammar.

Kabomba har ljusgröna, vågigt kantade blad som kan blir några cm långa. Kabomba har också ett speciellt rotsystem som gör att den kan växa i vatten, där de långa horisontella rötterna kan bli upp till 10 meter varifrån de horisontella växer och kan bli 3-4 meter. Kabomba växer vanligtvis i vatten som är stilla eller sakta rinnande såsom, sjöar, åar eller diken.

Växten kan sprida sig genom att bitar av rotsystemet flyttas till nya platser med vattnet eller med jord. Kabomba kan också spridas av människor som för med sig växten till nya områden, till exempel genom att plantera den i trädgården eller som dekoration i vattenkrukor. En av de största problemen med kabomba är att den snabbt kan ta över och förstöra ekosystemet i vattendrag. Under gynnsamma förhållanden kan den växa ett par cm per dygn. Den kan till exempel konkurrera med andra växter om plats, ljus och näring, och kan också skapa fysiska hinder för fiskar och andra djur som lever i vattendraget. Kabomba kan också orsaka problem för människor, till exempel genom att täppa till vattenreningsverk och öka risken för översvämningar.

Det finns olika sätt att bekämpa kabomba på. Den viktigaste åtgärden för att förhindra spridning till nya områden är att säkerställa att den inte planteras eller förflyttas i helhet eller i små delar. Eftersom Kabomba sålts för akvariebruk finns risk att den oavsiktligen sprids därifrån. I varma klimat kan Kabomba spridas med fröer men i Sverige endast vegetativ spridning. Kabomba finns rapporterad på ett 40-tal platser i Sverige och mestadels i Skåne.

Troligtvis är den lämpligaste bekämpningsmetoden mekanisk, såsom nedklippning och/eller rotdragning. Detta är ofta ett omständigt arbete om bottendjupet är mer än 1,5 meter. Vid mekanisk bekämpning är det viktigt att hantera avfallet försiktigt så att rotdelar inte sprids vidare till nya platser. Prata med din kommun om var du kan lämna avfallet. Kemisk bekämpning är i regel olämpligt i vattenmiljöer.

Det är viktigt att samarbeta och dela med sig av information och erfarenheter för att kunna hitta effektiva metoder för att bekämpa invasiva arter.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

 

Referenser:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/

https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/taxa?swe=1

https://www.naturvardsverket.se/Sv/Samhallsnytta/Frnamandearter/ 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur-och-natur/skyddad-natur/invasiva-frammande-arter.html

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna