Höstgullris

HöstgullrisHöstgullris (Solidago gigantea) är en invasiv växt som ursprungligen kommer från Nordamerika, men som nu finns på  många platser runt om i världen, inklusive i Sverige. Rapporter finns från så gott som hela Götaland, Svealand och öven längs med norrlandskusten.

Växten är känd för att kunna växa snabbt och ta över stora områden i olika typer av miljöer, till exempel i parker, trädgårdar och vildmark. Höstgullris har långa, tunna stjälkar som kan bli upp till 2 meter höga och som har ljusgröna, smala blad. Växten har också ljusgula blommor som bildar tättsittande blomklasar på toppen av stjälkarna. Blommorna blommar vanligtvis under hösten, vilket ger växten dess namn. Höstgullris växer både på land och i vatten, och den kan växa i både soligt och skuggigt läge. Höstgullris påminner om sin släkting Kanadensiskt gullris (S.Canadensis) som är ännu vanligare förekommande.

Växten kan sprida sig genom att sätta frön som kan spridas av vinden eller av djur, och den kan också spridas genom att bitar av rotsystemet eller avkomlingar flyttas med jord eller vatten. Växten kan också spridas av människor som för med sig växten till nya områden, till exempel genom att plantera den i trädgården eller som dekoration i krukor. En av de största problemen med höstgullris är att den kan ta över och förstöra den inhemska vegetationen. Den kan till exempel konkurrera med andra växter om plats, ljus och näring, och den kan också förändra miljön genom att förhindra att andra växter kan växa och blomma. Höstgullris kan också orsaka problem för djur som använder området, till exempel genom att förhindra att de kan hitta föda.

Den enklaste metoden för att bekämpa Höstgullris är att kontinuerligt klippa växten innan den blommar på somrarna. Finns ett större bestånd kan man tänka sig en kombination av klippning och övertäckning. Givetvis är det viktigt att förhindra att växten sprids till nya områden, till exempel genom att inte plantera den eller förflytta rotdelar. Det är viktigt att samarbeta och dela med sig av information och erfarenheter för att kunna hitta effektiva metoder för att bekämpa invasiva arter.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

 

Referenser:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/ Artfakta. (2020).

https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/taxa?swe=1 Wikipedia. (2020).

https://en.wikipedia.org/wiki/Solidago_gigantea Artfakta. (2020).

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/solidago-gigantea-220326

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna