Musselbomma

Musselblomma (Pistia stratiotes) är en invasiv växt som ursprungligen kommer från sydamerika, afrika och sydostasien. Växten är känd för att kunna växa snabbt och ta över stora områden i sjöar, dammar och vattendrag. Musselblomman begränsas i Sverige av det kalla klimatet men kommer troligtvis bli vanligare förekommande i framtiden med ett förändrat klimat.

Musselblomma har runda, mjuka rosettformade blad som kan bli upp till 15 cm breda och som flyter på vattenytan med stjälkar undertill. Växten har också ljusgröna blommor som bildar tättsittande blomklasar på toppen av stjälkarna. Musselblomma är en årlig växt, vilket innebär att den växer och blommar under en säsong och sedan dör. Musselblomma växer främst i vatten, men den kan också växa på land under vissa förhållanden.

Musselblomman kan sprida sig genom att sätta frön som kan spridas av vinden eller av djur, men framfröallt sprids den genom att bitar av rotsystemet flyttas med jord eller vatten. En av de största problemen med musselblomma är att den kan ta över och förstöra den inhemska vegetationen i vatten. Stora bestånd musselblommor täcker solljus för andra arter och konsumerar begränsade mängder näring i vattnet.

Musselblomma kan också orsaka problem för djur som använder området, till exempel genom att förhindra att de kan hitta föda eller genom att hindra deras rörelse.

Det finns olika sätt att bekämpa musselblomma på. I vattenmiljö är det generellt sätt olämpligt med växtgifter. Mekanisk bekämpning med rotdragning/uppsamling av blad och rotdelar bör vara mest lämpligt. Då den etablerats på direkt jord kan övertäckning vara ett bra komplement till mekanisk bekämpning.

Naturligtvis är den första åtgärden på samhällsnivå att försöka förhindra att växten sprids till nya områden, till exempel genom att inte plantera den eller förflytta bitar av den.

Det finns också många olika organisationer och myndigheter som arbetar med att bekämpa invasiva arter som musselblomma, till exempel Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna. Det är viktigt att samarbeta och dela med sig av information och erfarenheter för att kunna hitta effektiva metoder för att bekämpa invasiva arter.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område.

Tjänsten är gratis att använda. Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

Vi rekommenderar också att titta i Naturvårdsverkets metodkatalog för eventuella uppdateringar av rekommenderade metoder.

 

Referenser:

https://artfakta.se/naturvard/taxon/Pistia%20stratiotes-264939?lang=sv 

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/invasiva-frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/musselblomma.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Pistia

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna