Nationell parkslideundersökning 2022

Under de två första veckorna i november 2022 genomförde rensa.nu en undersökning som gick ut till alla Sveriges kommuners miljö- och stadsbyggnadsnämnder. Undersökningens syfte var att kartlägga spridningen av parkslide samt att dela erfarenheter mellan kommuner, med målsättningen att identifiera effektiva alternativ till kemisk bekämpning. Totalt 115 kommuner inkom med svar och en lista på dessa kan ses HÄR.

Undersökningen kommer följas upp varje år för att kunna identifiera utvecklingen över tid. Kontakta oss gärna via info@rensa.nu ifall det finns frågor kring undersökningen eller önskemål om frågor att ta med i nästa nationella undersökning. 

Resultatet av undersökningen redovisas nedan på denna sida.

 

Fråga 1. Hur upplever du att mängden parkslidebestånd förändrats i kommunen det senaste året?

39% av kommunerna ser att antalet bestånd av parkslide ökar eller ökar kraftigt. Många kommuner ser ett oförändrat läge. Flera kommuner påpekar att den ökade mängden rapporter om parkslide åtminstone till viss del kan förklaras av ökad medvetenhet bland befolkningen.

Rapporter om ökat bestånd och kraftigt ökad bestånd ses framförallt i kommuner i mellansverige. De nordligaste placerade kommunerna som deltog i undersökningen och som rapporterat att det inte finns kända etableringar av parkslide i kommunen var Arjeplog, Krokom, Ovanåker och Storuman. Nordligaste kommunen som rapporterar förekomst av parkslide är Luleå. Även Skellefteå, Nordanstig, Nordmaling, Vindeln och Ljusdal rapporterar förekomst.

 

Fråga 2. Vilken bekämpningsmetod har använts mest i kommunen under det senaste året?

Minst 61% av kommunerna i undersökningen bekämpar aktivt parkslide. Den vanligaste bekämpningsmetoden var nedkapning, tätt följt av övertäckning. Det enskilt vanligaste svaret var ingen bekämpning alls.

 

Fråga 3. Har ni positiva erfarenheter av en viss bekämpningsmetod? I så fall vilken?

31 kommuner rapporterar om framgångsrik parkslidebekämpning under 2022. Flest positiva erfarenheter har uppgivits vid nedkapning, följt av övertäckning och kemisk bekämpning. Se kommunernas egna svar HÄR.

 

Fråga 4. Har ni negativa erfarenheter av en viss bekämpningsmetod? I så fall vilken?

35 kommuner rapporterar någon form av negativ erfarenhet från sina bekämpningsmetoder. Flest kommuner upplever att nedkapning medfört mest spridning alternativt minst effekt. Samtliga metoder är representerade och svaren pekar på att alla metoder kan vara inneffektiva ifall de utförs på fel sätt, med fel frekvens eller omfattning. Kemisk bekämpning är underrepresenterat bland svaren. Se kommunernas svar HÄR.

Ytterligare resurser:

Läs gärna vår parkslideguide HÄR.

Ställ frågor och få svar på vårt FORUM.

Hitta firmor för bekämpning via våran databas HÄR.

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna