Framgångsrika bekämpningsmetoder 2022

1. Vi tycker att bestånden markant mattas av, efter nedkapning, något enstaka bestånd skickar långa utlöpare.

 

2. En erfarenhet vi dragit är; vi har ett stort bestånd Parkslide som växer i en å-slänt, troligen rester från någon närliggande trädgård som tippats i slänten och som sedan slagit rot. Å-slänten gränsar mot en grönyta som vi klipper regelbundet. Där har vi upptäckt att Parksliden inte spridit sig ut i gräsmattan trots att vi naggar den i kanten regelbundet.

 

3. Ett företag har även på försök bekämpat med Eco Plug på större bestånd med gott resultat, detta var 2020.

 

4. Positiva resultat med bortgrävning på ett ställe!

 

5. Övertäckningen ger resultat, ingen annat.

 

6. Återkommande nedkapning har visat på god effekt, det krävs att det sker upprepande gånger per växtsäsong. Många år kontinuerligt.Hetvatten har vi endast kört två säsonger, känns lite tidigt för en bra utvärdering. Men det känns hoppfullt.

 

7. Jag injicerar glyfosat i varje stam med 99% effektivitet med uppföljning året därpå. Jag har tillstånd att använda bekämpningsmedel från Länsstyrelsen och jobbar på kommunen. Jag är medveten om riskerna med bekämpningsmedlet jag använder och vill helst inte använda det. Jag tycker dock att alternativet är en spridning av Parkslide.Just nu känns det som vi har det under kontroll!.

 

8. Marktäckning, markduken håller än. Ingen spridning av parkslide utanför duken. Duken har legat på 1-2 år.

 

9. Vi bekämpar med roundup och tycker oss se att bestånden dör av sakta men säkert

 

10. Upplever att Jätteslide verkar lättare att bekämpa. Täckning av Jätteslide har gjorts med viss framgång.

 

11. Vi har precis börjat så kan inte säga hur det fungerar på lång sikt. Dock har vi sett att växtrester inte verkar sprida plantan. Det har körts med slaghack på bestånd i många år och sedan på intilliggande ytor som inte fått uppslag så det verkar vara roten som är den stora spridningskällan.

 

12. För kort tid för att utvärdera. Vi har bekämpat genom nedkapning sedan 2019, först 4 ggr per år, sedan 2021 5 ggr per år.

 

13. Försiktigt optimistiska över glyfosatbehandling. Två år är dock för tidigt för att utvärdera metoden.

 

14. Det enda som funkat för oss är kemisk bekämpning

 

15. Klippning varje vecka som gräsmatta – billigt och effektivt om det är intill ett område som ändå ska klippas, men oklart om växten dör på sikt och hur lång tid det tar

 

16. Täckning med Plantex platinium samt material på duken (t ex täckbark, grus el jord) har fungerat bra. Kommer upp enstaka skott vid lyktstolpar och trädstammar där det blir ljusinsläpp, men de har plockats bort och vi har försökt täta genom att tejpa duk mot lyktstolpe.

 

17. Påbörjat ett aktivt arbetet under 2021, så resultat har vi nog inte förrän om några år då vi inte använder oss av bekämpningsmedel

 

18. Övertäckning

 

19. Glyfosat är bäst, men även vägsalt har visat sig vara bra. Tyvärr visade det sig att det inte var godkänt som bekämpning så vi slutade med det.

 

20. Hetvatten via spjut som förs ner till rotknölarna. Vilket görs på mindre bestånd på sandiga marker 4 gg per år.

 

21. Nedkapning

 

22. Kapning verkar fungera bra, bara vi gör det frekvent. Vi har väldigt få och små bestånd på kommunens mark, så det känns som att det fungerar.

 

23. Nedkapning i kombination med övertäckning, markduk och massor verkar trycka tillbaka växten. Måste gå någon säsong till innan vi ser effekter.

 

24. Bestånden av parkslide har varken minskat eller ökat genom att kapas ner varje år.

 

25. Vi skulle gärna testa olika metoder men har inte resurser.

 

26. Nedkapning 3-4ggr/år

 

27. Har inte hunnit se några positiva resultat ännu

 

28. Duken ”Platex platinium gör gott, men på andra ställen där vi tidigare grävt (efter rekommendation från Länsstyrelsen då) och där det nu är betydligt mindre använder vi vägsalt precis där vi knäckt och samlat ihop stjälkarna.

 

29. Kemisk bekämpning med glyfosat vid rätt tidpunkt på året har varit mycket effektivt. Har räckt med ett tillfälle för att helt slå ut enskilda individer och mindre bestånd. Har skett sent under hösten strax innan parksliden börjat hösta av. Kemisk bekämpning under vår och sommar ger bara en mindre påverkan och är inte alls effektivt.

 

30. Om insatsen görs i samband med första frostnatten.

 

31. Tillsynsmyndigheten har för första gången i år fått in en ansökan om kemisk bekämpning. Vi har gjort vår bedömning i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning/metodkatalog och har inte gett tillstånd till kemisk bekämpning.

 

32. Om det varit ett litet bestånd (<1 m2) så har återkommande slåtter minst 6 gånger per säsong givit positiva resultat.

 

33. Övertäckning är så nytt, men hittills fungerat bra. nedkapning med gräsklippare funkar på mindre bestånd. kontinuerlig bekämpning av minskat beståndet till någon enstaka stjälk.

 

34. Det bästa verkar vara att låta den vara och hålla den inom en yta genom att ex klippa runt om

 

35. Övertäckning

 

36. Det fungerar bra att få bort 70-80% med två behandlingar, men sedan blir det svårt.

 

Tillbaka till undersökningen HÄR.

Ställ frågor och få svar på vårt forum HÄR.

[contact-form-7 id="31" title="Quote form"]