Invasiva arter

Invasiva växtarter är främmande arter som introduceras i ett nytt område och som kan skada ekosystemet och på sikt minska biologisk mångfald. Invasiva växter har funnits i Sverige under många år, men det är först på senare tid som det har blivit alltmer uppmärksammat hur stor inverkan de kan ha på vårt lands ekosystem.

Historiskt sett har invasiva växter ofta introducerats till Sverige som trädgårdsväxter eller som följd av mänsklig aktivitet, såsom jordtransport eller vattenbåtstrafik. Under 1800-talet började många invasiva växter att introduceras i Sverige som trädgårdsväxter, och med tiden har många av dessa växter spridit sig till vilda områden och skapat problem.

En av de vanligaste spridningsvägarna för invasiva växter är genom frön som sprids med vinden eller genom jord som följer med maskiner eller fordon. Växterna kan också sprida sig genom rötter eftersom de ofta har ett utbrett rotsystem som kan bilda kloner.

För att bekämpa invasiva växter finns det flera olika metoder. Några av de vanligaste metoderna är mekanisk bekämpning (klipppning, uppdragning, grävning, slåtter), kemisk bekämpning, biologisk kontroll och täckning. Nya bekämpningsmetoder utvecklas kontinuerligt baserat på tekniska och forskningsmässiga framsteg. I listan nedan och via huvidmenyn kan du enkelt ta del av mer information om olika invasiva växter som sprids i Sverige.

Informationen på rensa.nu utgörs av en samling erfarenheter och sammanställningar av befintliga kunskapskällor. Rensa.nu har som målsättning att sprida information om hållbar bekämpning av invasiva växtet. För faktiska beslut om bekämpningsmetoder, och konsekvenser av sådana, ansvarar fastighetsägaren helt själv. Vid bekämpning av invasiva växter rekommenderar vi att konsultera firmor med kompetens inom området.

 

Invasiva växtarter: 

Gudaträd

Gul skunkkalla

Höstgullris

Japansk humle

Jättebalsamin

Jätteloka

Kabomba

Kanadensiskt gullris

Kirskål

Lupin

Musselblomma

Parksallat

Parkslide

Sidenört

Sjögull

Smal vattenpest

Strandkutola

Tromsöloka

Vattenpest

Vit skunkkalla

Vresros

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna