Blomsterlupin

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är en invasiv växt som ursprungligen härstammar från Nordamerika. Den har 1-1,5 meter lång huvudstjälk med blomklase i toppen i färgerna blå, rosa, lila eller vit. Växten trivs i full sol eller lätt skugga med lätt jord.

Lupin introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt under 1800-talet och har sedan dess spridit sig till många områden i landet. Den sprids framförallt med dess frön som sprids genom vinden eller genom jord som följer med maskiner eller fordon.

Lupin är en allvarlig trädgårdsproblem i Sverige eftersom den kan konkurrera ut andra växter och försämra biologisk mångfald. Dessutom kan den göra det svårt för fåglar och insekter att hitta mat och näring eftersom den ofta dominerar i områden där den växer.

Det finns flera metoder för att bekämpa Lupin. Naturvårdsverket rekommenderar olika typer av mekanisk bekämpning. Slåtter ochh rotdragning bedoms som effektiva metoder. Här är det viktigt att bekämpning genomförs innan växten blommar i juni-juli för att undvika spridning av dess fröer. Vid mekanisk bekämpning av lupin är det viktigt att åtgärden genomförs under många på varandra följande säsonger då lupinens fröbanker kan överleva många år i jorden.

Kemiska metoder rekommenderas generellt inte på Lupin då mekaniska metoder beöms som relativt effektiva. Kemiska bekämpningsmetoder bedöms dock som den sannolikt mest effektiva metoden men med negativa effekter på övrig väx- och djurliv. Det finns rapporter på experiment med biologiska bekämpningsmetoder med hjälp av insekter och svampar som äter lupin, men dessa är fortfarande under utveckling och dess effekter är inte fullt utvärderade än.

Plantering av konkurrerande, inhemska växter är en beprövad metod på de flesta invasiva växter och ofta ett bra komplement till mekanisk bekämpning. Tänk här på att växten som planteras förekommer naturligt på platsen.

Sammantaget är Lupin en invasiv växt som kan orsaka stora problem i ekosystemet i Sverige. Det finns flera metoder för att bekämpa den, men det är viktigt att använda en kombination av metoder och att samarbeta med andra för att förhindra dess spridning och bekämpa den på ett effektivt sätt.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

Vi rekommenderar också att titta i Naturvårdsverkets metodkatalog för eventuella uppdateringar av rekommenderade metoder.

 

Referenser:

https://artfakta.se/naturvard/taxon/lupinus-polyphyllus-221248

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/blomsterlupin/

https://metodkatalog.invasivaarter.nu

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna