Parksallat

Parksallat (Lactuca serriola) är en invasiv växt som ursprungligen kommer från Ural och Kaukasien, men som nu finns på många platser runt om i världen, inklusive i Sverige. Växten är känd för att kunna växa snabbt och ta över stora områden i olika typer av miljöer, till exempel i parker, trädgårdar och vildmark. Parksallat finns framförallt i mellersta och södra Sverige.

Parksallat har långa, tunna stjälkar som kan bli upp till 1,5 meter höga och som har ljusgröna, smalt bladformade blad. Växten har också ljuslila blommor som bildar tättsittande blomklasar på toppen av stjälkarna. Parksallat är en flerårig växt, vilket innebär att den kan överleva och växa under flera år. Parksallat växer både på land och i vatten, och den kan växa i både soligt och skuggigt läge.

Växten kan sprida sig genom att sätta frön som kan spridas av vinden eller av djur, och den kan också spridas genom rotutlöpare som sätter nya skott eller att bitar av rotsystemet flyttas med jord eller vatten.

En av de största problemen med parksallat är att den kan ta över och förstöra den inhemska vegetationen. Den kan till exempel konkurrera med andra växter om plats, ljus och näring, och den kan också förändra miljön genom att förhindra att andra växter kan växa och blomma. Dess förmåga att täcka solljuset för andra växter har beskrivits som starkare än exempelvis kirskål. Parksallat kan också orsaka problem för djur som använder området, till exempel genom att förhindra att de kan hitta föda.

Parksallat bekämpas främst mekaniskt med hjälp klippning och rotdragning innan den sprider sina frön. Vid rotdragning är det viktigt att undvika spridning av rotdelar till nya platser. Vid större bestånd där återkommande klippning inte är möjligt kan ett alternativ vara övertäckning av markduk. I vissa fall kan det också vara möjligt att använda speciella kemiska bekämpningsmedel för att försöka bekämpa parksallat, men det är viktigt att använda dessa med försiktighet eftersom de kan påverka andra växter och djur i området, detta får anses som en metod att användas i sista hand.

Rapportering av fynd och erfarenheter är avgörande för att kunna hitta effektiva metoder för att bekämpa invasiva arter. Rapporter görs på www.invasivaarter.nu.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

Vi rekommenderar också att titta i Naturvårdsverkets metodkatalog för eventuella uppdateringar av rekommenderade metoder.

 

Referenser:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/

https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/taxa?swe=1 

https://www.land.se/tradgard/parksallad-sa-kan-du-vinna-over-mardromsograset/

https://for.se/wp-content/uploads/2021/06/FOR-Parksallat-3.pdf 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Parksallat

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna