Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) är en invasiv växt som ursprungligen härstammar från Nordamerika. Den har en höjd på upp till 2 meter och har små, guldgula blommor som samlas i täta klasar på toppen av stjälken. Växten trivs i soliga eller halvskuggiga områden med fuktiga eller våta jordar, och den kan växa i ett brett spektrum av jordarter.

Kanadensiskt gullris introducerades i Europa under 1800-talet som en prydnadsväxt och har sedan dess spridit sig till många länder, inklusive Sverige. I Sverige är det främst i syd- och mellersta delarna av landet som växten förekommer, men den har även setts i norra delen av landet. Den sprids främst genom frö som bärs av vinden eller genom jord som följer med maskiner eller fordon.

Kanadensiskt gullris är en allvarlig trädgårdsproblem i Sverige eftersom den kan konkurrera ut andra växter och försämra biologisk mångfald. Dessutom kan den göra det svårt för fåglar och insekter att hitta mat och näring eftersom den ofta dominerar i områden där den växer. Växten är vanligt förekommande i främst södra och mellersta Sverige.

Det finns flera metoder för att bekämpa kanadensiskt gullris. Naturvårdsverket rekommenderar kapning av skott två gånger per år under flera år i rad. Metoden kan kombineras med övertäckning och planetring av inhemska arter från fröer. Grävning och kemisk bekämpning rekommenderas inte.

Det är också viktigt att samarbeta med grannar och andra i området för att förhindra spridningen av kanadensiskt gullris. Kom ihåg att identifiera och rapportera eventuella fynd av växten till lokala myndigheter eller organisationer för att få råd och hjälp med att bekämpa den. Jordmassor från områden med kanadensiskt gullris bör förstås hanteras försiktigt givet risken för kontamination av fröer och spridning.

För eventuella uppdateringar i Naturvårdsverkets metodrekommendationer se deras metodkatalog.

För att ta säkerställa vilken bekämpningsmetod som är mest lämplig för just din växt och fastighet rekommenderar vi att konsultera en professionell firma med erfarenhet inom bekämpning av invasiva växter. Använd vårt kontaktformulär för att få råd och hjälp av en erfaren firma i ditt område. Tjänsten är gratis att använda.

Ytterligare resurser: Lär dig mer om invasiva växtarter på vår artkatalog. Ställ frågor och få svar på vårt forum.

 

Referenser:

https://artfakta.se/naturvard/taxon/solidago-canadensis-220325

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/kanadensiskt-gullris/

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/invasiva-frammande-arter/pdf/etablerade-vaxter-i-sverige/faktablad-kanadensiskt-gullris.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Solidago_canadensis

for.se/forbjudna-inom-sverige/kanadensiskt-gullris/

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna