Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter Vanligaste invasiva främmande arterna du kan stöta på

Vanligaste invasiva främmande arterna du kan stöta på

Var finns kanadensiskt gullris?  

  • Prydnadsväxt som finns i många trädgårdar 
  • I naturen…


– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post