Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter Tillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växter

Tillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växter

Det finns idag ett antal invasiva främmande arter som inte omfattas av någon särskild…


– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post