Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter PDFfaktablad-parkslide.pdfFAKTA OCH RÅD Parkslide är en av de mest problematiska invasiva växtarterna i Sverige idag. Här är fakta om arten och råd om hur den kan begränsas och bekämpas. Parkslide (Reynoutria japonica, tiGranskad: ‎den ‎7‎ ‎juni‎ ‎2022

PDFfaktablad-parkslide.pdfFAKTA OCH RÅD Parkslide är en av de mest problematiska invasiva växtarterna i Sverige idag. Här är fakta om arten och råd om hur den kan begränsas och bekämpas. Parkslide (Reynoutria japonica, tiGranskad: ‎den ‎7‎ ‎juni‎ ‎2022

PDFfaktablad-parkslide.pdfFAKTA OCH RÅD Parkslide är en av de mest problematiska invasiva……
– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ParkslideParkslide

Med det vi vet idag, så finns det endast honplantor av parksliden i Sverige. Det innebär att… … – (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)