Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Parkslide – ett växande problem

– Parkslide kan ta över hela områden och ta död på annan växtlighet, det är ett hot mot…


– (Källwebbplats: news.google.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post