Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Parkslide

Med det vi vet idag, så finns det endast honplantor av parksliden i Sverige. Det innebär att…


– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post