Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter ”Malariamyggor skulle överleva här”

”Malariamyggor skulle överleva här”

”Malariamyggor skulle överleva här””…Jätteloka, jättebalsamin och parkslide är tre……
– (Källwebbplats: www.svd.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

FaktabladFaktablad

InnehållFaktabladHär finns faktablad om sju vanliga invasiva främmande arter. Faktabladen…… – (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

FilmerFilmer

InnehållFilmerHär är filmer som du gärna får använda i dina kanaler, webb eller sociala…… – (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

ParkslideParkslide

Med det vi vet idag, så finns det endast honplantor av parksliden i Sverige. Det innebär att… … – (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)