Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter InnehållTillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växterDet finns idag ett antal invasiva främmande arter som inte omfattas av någon särskild lagstiftning. För dessa arter finns det små medel för arbete med tillsyn, men det utrymme som finns utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.Uppdaterad:

InnehållTillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växterDet finns idag ett antal invasiva främmande arter som inte omfattas av någon särskild lagstiftning. För dessa arter finns det små medel för arbete med tillsyn, men det utrymme som finns utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.Uppdaterad:

InnehållTillsyn över icke-reglerade invasiva främmande växterDet finns idag ett antal……
– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post