Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter Bekämpning och hantering av parkslide

Bekämpning och hantering av parkslide

Alla former av mekanisk bearbetning av de ovanjordiska delarna under växtsäsongen riskerar att…


– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post