Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Bekämpning av parkslide

Alla former av mekanisk bearbetning av de ovanjordiska delarna under växtsäsongen riskerar att…


– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post