Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Nyheter Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Med biologisk bekämpning tar man hjälp av levande organismer för att bekämpa en invasiv art….


– (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

FilmerFilmer

InnehållFilmerHär är filmer som du gärna får använda i dina kanaler, webb eller sociala…… – (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)