Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Request from Viktoria Alfredsson – viktoria.alfredsson@lundstams.se

Ca 200-300 ton Avbaningsmassor där det växer lupiner. Vad gör man med dom?

Related Post