Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Request from Robert Hynge – roha@kth.se

Hej,

Vi har parkslide på vår tomt som vi vill ha hjälp att bekämpa och veta hur man ska hantera. Kvar från föregående ägare.

Related Post

FilmerFilmer

InnehållFilmerHär är filmer som du gärna får använda i dina kanaler, webb eller sociala…… – (Källwebbplats: www.naturvardsverket.se)