Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Request from Petter Oscarsson – petter.oscarsson@gmail.com

Request from Petter Oscarsson – petter.oscarsson@gmail.com

Ett bestånd ca 100 kvm, ett bestånd ca 25 kvm samt ett antal enstaka plantor

Related Post