Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter Request from Martin Andersson – martinandersson07@gmail.com

Request from Martin Andersson – martinandersson07@gmail.com

Vi har ett bestånd parkslide som växer intill väggen på vårt torp. Tyvärr har ny ett försök gjorts med bekämpning genom uppgrävning, vilket ju är fel metod. Vi önskar hjälp med professionell bekämpning, förslagsvis med glyfosat.

Related Post