Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Request from Maria Creignou – mariacreignou@gmail.com

Buske på cirka 2kvm i ett hörn av tomten. Ligger cirka 5m från husgrunden.

Related Post