Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Request from Åsa Rydell – asa.rydell@leksand.se

En ca 60 kvadratmeter stor jordhög som dumpats på en hårdgjord yta och vi vet inte när. Den ligger isolerad från andra högar på området.

Related Post