Negativa erfarenheter 2022

1. Vägkantsslåtter av okunniga entreprenörer har dålig eller negativ effekt

 

2. Vi har de senaste åren haft kontakt med Länsstyrelsens biologer, de har även varit hos oss och vi har inspekterat på plats. Vi har då blivit avrådda att vidtaga några åtgärder då det inte funnits belägg för några riktigt effektiva bekämpningsmetoder. Vi har helt enkelt avvaktat och väntat in besked om hur vi skall hantera Parksliden.
3. Täckning med vanlig presenning gör ingen skillnad utan verkar sprida bestånd. Nedklippning gör inte heller någon skillnad.

 

4. Nedkapning – utan kontinuitet har detta endast förvärrat problematiken…

 

5. Nedkapning, det växer upp igen, ingen minskning.

 

6. Kan inte svara då vi har inte utfört någon åtgärd de sista året då vi väntar på nya rekommendationer för bekämpning

 

7. Måste upprepas

 

8. Ja, övertäckning

 

9. En man har klippt ett bestånd med en gräsklippare och den har breddat ut sig i ett dikesområde intill. Det kommer att bli väldigt svårt att bekämpa eftersom jag inte vill använda bekämpningsmedel nära vattendrag.

 

10. Knäckning har tyvärr gjort att parkslide spreds sig.

 

11. Nej- vi upplever att genomförda åtgärder på vissa ställen förvärrat situationen (nedkapning och täckning verkar ha triggat nya rotskott)

 

12. Huggning

 

13. Elchock men eftersom den endast gjordes vid ett tillfälle så kan jag inte säga om den fungerar eller inte. En behandling gav i alla fall mycket svaga effekter.

 

14. Ja, klippning som sprider det vidare, när det bara klipps någon få gång

 

15. Vi har provat att gräva bort det och lägga markduk över, men då har det vuxit en bit bort istället. På något ställe växte det rakt igenom duken. Vi har provat att klippa det med gräsklippare på en större yta, men det slutade med att det började växa i skogen en bit därifrån.

 

16. Generellt svårt att bekämpa parkslide. Vi täckte med specialduk och jord men det växte ändå upp en planta – där dukarna överlappar måste man sy, annars hittar skotten igenom.

 

17. Vi har gjort några försök att plantera Salix-skott i bestånd med parkslide genom att först välta ned (knäcka under mark) parkslidet och sedan plantera Salix. Inget bra resultat.

 

18. Vid nedkapning måste man vara försiktig så att inte rotdelar sprids vidare.

 

19. Nej, men vi undviker i nuläget att röra parkslidet eftersom det kan medföra värre spridning.

 

20. Bortgrävning

 

21. Hett vatten har funkat dåligt

 

22. Upphettning med hjälp av kokhett vatten. Det hjälpte ingenting.

 

23. Vi provar andra metoder. För tidigt att underkänna dem.

 

24. Ingen erfarenhet

 

25. Vi har endast tillämpat kapning, men det skulle nog behöva kompletteras med täckning.

 

26. Röja ner parksliden är inget vidare sätt, då de sprids via klingor mm.

 

27. Svårt att täcka tillräckligt stor yta runt om och få det helt tätt när beståndet ör i anslutning till byggnader, träd, gångvägar, brynzon mm.

 

28. Täckning med markduk

 

29. Nedkapning, arbetsintensivt och ineffektivt. Mest bra för syns skull.

 

30. Nedkapning, grävning och sedan övertäckning med markduk och massor.

 

31. Kapning/grävning lätt att det sprider sig till närliggande ytor

 

32. Som tillsynsmyndighet har vi väldigt lite egen erfarenhet av olika bekämpningsmetoder. Kemiska metoder ska alltid komma i sista hand och felaktigt utförd kemisk bekämpning har vi förstått kan göra problemet ännu värre.

 

33. Ja om slåtter har utförts endast 1-2 gånger per säsong på stora bestånd, så har bestånden ökat. Även täckning när det inte täckts tillräckligt långt utanför beståndet så har parksliden spritt sig utanför täckningen.

 

34. De sista 5-10% är mycket svåra att bli av med. Vi har bestånd som behandlats sedan 2018 och nu med 4-5 behandlingar, fortfarande kommer det enstaka skott. Hur mycket insatser det ska till för att få bort det som är kvar vet vi fortfarande inte. Dessutom har antalet tillåtna behandlingar med Roundup minskat från 2 ggr/år till 1 ggr/år, detta sedan oktober 2022. Den tillåtna dosen är troligtvis för låg. De engelska erfarenheterna talar för en dos på 30% koncentration vilket inte är tillåtet här. De kan även injicerar i stammarna vilket inte är en tillåten metod i Sverige.

 

36. Vi provade med hetvatten men vi fick inte riktigt till det rent praktiskt

 

 

Tillbaka till undersökningen HÄR.

Ställ frågor och få svar på vårt forum HÄR.

    FÅ HJÄLP

    Berätta om ditt behov så matchar vi det med de bästa specialisterna