Sveriges enda nätverk av experter på invasiva arter

Request from Klas Eriksson – klas.eriksson@kalmar.se

Jag är intresserad av att komma i kontakt med några av de kommuner som svarat i enkäten. Det är svar nr. 34 under rubriken Negativa erfarenheter samt
svar nr. 7 och 29 under rubriken Positiva erfarenheter.
Det kanske inte går att förmedla den informationen men det är mycket intressanta erfarenheter som de har rapporterat.
Jag jobbar själv med bekämpning av invasiva arter på Kalmar kommun.
Mvh Klas Eriksson

Related Post